Reklamační řád

 REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti COLORA SHOP s.r.o.

 

V případě reklamace postupujte prosím následovně: 

1)      Reklamované nádobí (čisté, odmaštěné) odešlete na adresu výrobce

AGILA TRADE, s.r.o., Mírová 87/2, 679 04 Adamov

2)  Přiložte  prosím  doklad o nabytí nádobí, telefonický kontakt případně i e-mailovou adresu posouzení oprávněnosti reklamace prodejním místem)

 

Řešení reklamace 

1) Reklamace bude  řešena nejpozději do 30 ti dnů od přijetí  (obvykle však do 10ti dnů)

  • oprávněná reklamace

o   odstranitelné vady – budou řešeny opravou nádobí

o   neodstranitelné vady – budou řešeny výměnou, případně dobropisem

  • neoprávněná reklamace

o   nádobí bude po dohodě se zákazníkem opraveno za úhradu a na dobírku odesláno zpět k zákazníkovi ( o této možnosti zákazník bude informován telefonicky)

o   nádobí bude vráceno (v případě, že zákazník nemá o opravu zájem nebonelze nádobí opravit nebo nebyl zákazník telefonicky k zastižení)

 

 

Oprávněnost reklamace „Ano nebo ne?“

 

Nové nádobí

Exkluzivní nádobí řad TITANO, PROTITAN, TEQ, iTEQ  je vyráběno ručně a každý vyrobený kus je faktickým originálem. Drobné optické nebo designové nejednotnosti na povrchu nádobí nejsou důvodem k reklamaci.

 

 

Používané nádobí

Poškrábané nebo oprýskané dno

Způsobeno mechanickým poškozením případně běžným opotřebením. Nemá žádný vliv na funkčnost nádobí, není důvodem

k reklamaci.

 

Propálené dno

Způsobené přílišným přehříváním prázdného hrnce, charakteristické zbarvení funkční plochy dohněda. Není důvodem k reklamaci.

 

 Hluboké rýhy

Způsobené tvrdým ostrým předmětem – viz informace o výrobku, nejsou důvodem

k reklamaci.

 

 Odřený okraj

Způsobený běžným, mechanickým opotřebením pokličkou, nesnižuje funkčnost nádobí, není důvodem k reklamaci.

 

 Poškozený povrch vnitřního dna

Způsobený opakovaným dlouhodobějším skladováním potravin a uvařených pokrmů, charakteristický v počáteční fázi drobnými puchýřky, není důvodem k reklamaci.

 

 Vnější poškrábání

Způsobeno mechanickým poškozením.  Nemá žádný vliv na funkčnost nádobí, není důvodem k reklamaci.