Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady společnosti COLORASHOP, s.r.o. o ochraně a zpracování osobních údajů


Cílem tohoto dokumentu je poskytnout všem fyzickým osobám, o nichž
zpracováváme jejich osobní údaje, jasný a přehledný výčet zpracovávaných
osobních údajů, informace za jakým účelem tak činíme, na základě jakých
právních titulů a po jakou dobu tyto osobní údaje zpracováváme, komu a proč
je předáváme, a zejména poskytnout fyzickým osobám přehledný výčet jejich
práv a postupů, jak tyto práva mohou vůči nám uplatnit.

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením
(EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů (dále jen "Nařízení") za účelem zajištění informační
povinnosti správce dle čl. 13 GDPR.
Totožnost a kontaktní údaje správce


Správcem Vašich osobních údajů je společnost COLORASHOP, s.r.o., Bochenkova
2578/2, 746 01 Opava, IČ: 28579496, zapsaná v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 32895 (dále jen "Správce" nebo
"Společnost").

Kontaktní údaje Správce jsou následující:

adresa pro doručování: Bochenkova 2578/2, 746 01 Opava
adresa elektronické pošty: obchod@proguss.cz <mailto:obchod@proguss.cz>
telefonní kontakt: +420 734 641 974

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
Jaké osobní údaje zpracováváme?


V souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb zpracováváme
následující údaje:

1.    Základní identifikační údaje: jméno, příjmení, název obchodní firmy,
IČ, DIČ, fakturační adresa, doručovací adresa.
2.    Kontaktní údaje: e-mail, telefon.
3.    Údaje o nakoupeném zboží či službách: název zboží, cena, objem.
4.    Údaje o chování při čtení obchodních sdělení: čas otevření,
informace o zařízení, IP adresa, prokliky na odkazy a nastavení zpráv.
5.    Údaje z cookies: zobrazené stránky, prokliky na odkazy, informace o
zařízení, IP adresa, poloha, identifikace zařízení a prohlížeče.
Osobní údaje, které zpracováváme, se týkají zejména:


*    Našich zákazníků - osoby, které s naší Společností uzavřely kupní
smlouvu.
*    Zájemců o naši společnost, výrobky nebo služby - osoby, které
navštívily naši webovou stránku nebo nás kontaktovaly prostřednictvím
e-mailu, položily nám dotaz na našich stránkách, sociálních sítích,
komunikovaly s námi prostřednictvím online chatu nebo za použití jiných
elektronických služeb.
*    Odběratelů našich newsletterů - osoby, které jsou přihlášeny k
odběru newsletteru a obchodních sdělení.
Účel, právní důvody a doba zpracování


Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování osobních důvodů.


Údaje zpracovávané na základě plnění smlouvy


V tomto případě zpracováváme vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a
údaje o zakoupeném zboží či službách za účelem vyřízení vaší objednávky a
poskytnutí služeb.

Tyto údaje zpracováváme po dobu 10 let od posledního nákupu.
Údaje zpracovávané na základě právních povinností


V tomto případě zpracováváme vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a
údaje o zakoupeném zboží či službách za účelem dodržování následujících
zákonů:

*    zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
*    zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
*    zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
*    zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Pro tyto účely osobní údaje zpracováváme po dobu 10 let od posledního
nákupu.
Údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu


V souvislosti s návštěvou našich webových stránek zpracováváme údaje z
cookies uložené do vašeho webového prohlížeče. Tyto údaje jsou anonymní a
zpracováváme je pouze pro analytické účely (měření návštěvnosti, efektivity
reklam) za účelem zkvalitňování našich služeb. K tomu využíváme nástroje
třetích stran (Google Analytics, HotJar).

Naše webové stránky využívají také technologie retargetingu od služby Sklik,
která nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše
produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.
Remarketingové reklamy využíváme také v síti AdWords společnosti Google.
Zobrazení reklam můžete regulovat přímo ve svém Google účtu, nebo v
nastavení cookies ve svém prohlížeči.

Na následujících odkazech najdete návod na nastavení pro jednotlivé
prohlížeče:

*    Chrome <https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs>
*    mobilní - Android
<https://support.google.com/chrome/answer/2392709?hl=cs>
*    mobilní - iPhone, iPad, iPod touch
<https://support.apple.com/cs-cz/HT201265>
*    Safari <https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=cs_CZ>
*    Firefox <https://support.mozilla.org/cs/kb/Pr%C3%A1ce%20s%20cookies>

*    Opera <http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html>
*    Microsoft Edge
<http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/getstarted-get-to-know-micros
oft-edge>
*    Internet Explorer
<http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/delete-manage-cookies#
ie=ie-11e>
*    Starší verze IE <https://support.microsoft.com/cs-cz/kb/260971>Jste-li našimi zákazníky, zpracováváme na základě oprávněného zájmu také
Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. V tomto případě zpracováváme
Vaše Kontaktní údaje, a abychom Vám mohli nabízet relevantní zboží a služby,
zpracováváme dále údaje o Vašem chování při čtení obchodních sdělení.

Bez vzniku smluvního vztahu je Společnost oprávněna zpracovávat Vaše osobní
údaje pro účely zasílání obchodních sdělení pouze na základě Vašeho
souhlasu.

Pro tyto účely osobní údaje zpracováváme do doby, dokud se z odebírání
newsletteru neodhlásíte.
Kdo zpracovává vaše osobní údaje a komu je předáváme?


Výše uvedené osobní údaje, které jsme od vás získali, zpracováváme v roli
Správce. To znamená, že stanovujeme také účely, pro které vaše osobní údaje
shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné
provedení.

Vaše údaje dále předáváme těmto zpracovatelům, kteří je zpracovávají dle
našich pokynů a předpisů:

*    správce webové prezentace,
*    poskytovatel hostingových služeb,
*    provozovatelé marketingových nástrojů, kteří nám pomáhají s
optimalizací webu a personalizací obsahu a nabídek pro vás,
*    poskytovatel e-mail marketingového nástroje pro hromadnou rozesílku
mailů,
*    poskytovatelé daňových a účetních služeb a softwarů,
*    poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií,
*    dopravním společnostem.

Ochrana a zabezpečení Vašich osobních údajů


Při zpracování osobních údajů uplatňujeme postupy, mechanismy, organizační a
technická opatření, které zamezují neoprávněnému zpracování. Zabezpečení a
ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami. Osobní údaje jsou
chráněny v maximální možné míře pomocí technologií, které odpovídají stupni
technického rozvoje, a míře rizika zneužití.

Pro zpracování osobních údajů užíváme elektronické a manuální prostředky
zpracování.

Údaje, které zpracováváme pro účely marketingu, budou zpracovávány na území
Evropské unie.

Přijali jsme tedy a udržujeme taková technická a organizační opatření, která
zamezují zneužití, poškození nebo nechtěné zničení, pozměnění a přeposílání
Vašich osobních údajů, až po vymazání Vašich osobních údajů po vypršení
souhlasu, nebo doby zpracování Vašich osobních údajů nutných pro splnění
smlouvy, případně splnění právní povinnosti, která plyne ze zákona.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů


Právo na přístup k osobním údajům: Po dobu zpracování Vašich osobních údajů
můžete požadovat informace o tomto zpracování, tedy si od nás můžete
vyžádat, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a z jakých důvodů.

Právo na opravu osobních údajů: Máte právo požádat o opravu neúplných či
nesprávných osobních údajů, které se Vás týkají.

Právo na výmaz: Máte právo kdykoliv požadovat Správce o výmaz Vašich
osobních údajů, zejména v případech, kdy tyto údaje již nejsou potřebné pro
účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

Právo na omezení zpracování: Máte právo nás kdykoliv požádat o omezení
zpracování Vašich osobních údajů, je-li přesnost nebo zákonnost jejich
zpracování sporná.

Právo na přenositelnost osobních údajů: Vaše osobní údaje zpracovávané
elektronicky na základě Vašeho souhlasu či na základě právního titulu plnění
smlouvy, mohou být na Vaši žádost přeneseny jinému správci.

Právo odvolat souhlas: Máte právo kdykoliv odvolat Váš souhlas se
zpracováním osobních údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování: V případech, kdy zpracováváme Vaše
osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo vznést námitku proti
takovému zpracování.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: V případě, že se domníváte, že je
zpracováním Vašich osobních údajů porušeno některé ustanovení Obecného
nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u Dozorového
úřadu, přičemž není omezeno ani Vaše právo na soudní ochranu. Dozorovým
úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), IČO: 70837627, se sídlem
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jak můžete uplatnit svá práva?


Jednotlivá práva můžete uplatnit listinnou či elektronickou formou
adresovanou Správci, která musí obsahovat Vaši jasnou identifikaci a Váš
požadavek. V případě elektronického podání musí být tento požadavek zaslán z
Vámi registrované emailové adresy.

Upozorňujeme, že zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené žádosti na uplatnění práv
subjektů jsme oprávnění odmítnout či za jejich vyřízení uložit přiměřený
poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s vyřízením Vaší
žádosti.Tento dokument byl aktualizován 25. 5. 2018.
 
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážíme si vaší důvěry a chráníme Vaše osobní údaje před zneužitím a zásadně
s nimi neobchodujeme. Při zpracování osobních údajů uplatňujeme postupy a
mechanismy zabezpečení, které minimalizují možnost jejich zneužití,
zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami.Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je společnost COLORASHOP, s.r.o., Bochenkova
2578/2, 746 01 Opava, IČ: 28579496, zapsaná v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 32895 (dále jen "Správce").

Kontaktní údaje Správce jsou následující:

adresa pro doručování: Bochenkova 2578/2, 746 01 Opava
adresa elektronické pošty: obchod@proguss.cz <mailto:obchod@proguss.cz>
telefonní kontakt: +420 734 641 974

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný
tímto Správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského
parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen
"nařízení").Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme

Na základě Vaší předchozí aktivity na stránkách www.proguss.cz
<http://www.proguss.cz>  zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste sami
zadali do webového formuláře, tedy: Vaše jméno, příjmení a Váš email, dále
IP adresu, zdrojovou URL adresu.Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zpracování Vašeho uživatelského
účtu v našem e-shopu a zasílání marketingových sdělení, receptů, slevových
kuponů, akčních nabídek a informací Správcem vůči Vaší osobě.

Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve
smyslu čl. 22 nařízení.Doba uložení Vašich osobních údajů

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje v případě zasílání marketingových
sdělení, receptů, slevových kuponů, akčních nabídek a informací Správcem
uloženy, je 5 let od udělení Vašeho souhlasu, nejdéle však do odvolání
Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.Komu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny

Osobní údaje, které zpracováváme jako Správce, můžeme zpřístupňovat výhradně
vlastním zaměstnancům a dále zpracovatelům, kteří pro Správce:

*           vykonávají marketingové služby;
*           zajišťují provoz e-mail marketingového nástroje pro hromadnou
rozesílku e-mailů.

Zpracovatelé zpracovávají Vaše osobní údaje na základě plnění zpracovatelské
smlouvy uzavřené s námi v postavení Správce, v této smlouvě se zpracovatelé
zavazují k dodržování ochrany Vašich osobních údajů v souladu s Obecným
nařízením a technické, organizační schopnosti toto zabezpečit v
odpovídajícím rozsahu.

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných
povinností.

Naši zaměstnanci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni
zachovávat mlčenlivost o Vašich osobních údajích a o našich bezpečnostních
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních
údajů.Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů

Pokud jako Správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte vůči nám tato práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Po dobu zpracování Vašich osobních údajů
můžete požadovat informace o tomto zpracování, tedy si od nás můžete
vyžádat, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a z jakých důvodů.

Právo na opravu osobních údajů: Máte právo požádat o opravu neúplných či
nesprávných osobních údajů, které se Vás týkají.

Právo na výmaz: Máte právo kdykoliv požadovat Správce o výmaz Vašich
osobních údajů, zejména v případech, kdy tyto údaje již nejsou potřebné pro
účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

Právo na omezení zpracování: Máte právo nás kdykoliv požádat o omezení
zpracování Vašich osobních údajů, je-li přesnost nebo zákonnost jejich
zpracování sporná.

Právo na přenositelnost osobních údajů: Vaše osobní údaje zpracovávané
elektronicky na základě Vašeho souhlasu či na základě právního titulu plnění
smlouvy, mohou být na Vaši žádost přeneseny jinému správci.

Právo odvolat souhlas: Máte právo kdykoliv odvolat Váš souhlas se
zpracováním osobních údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování: V případech, kdy zpracováváme Vaše
osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo vznést námitku proti
takovému zpracování.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: V případě, že se domníváte, že je
zpracováním Vašich osobních údajů porušeno některé ustanovení Obecného
nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u Dozorového
úřadu, přičemž není omezeno ani Vaše právo na soudní ochranu. Dozorovým
úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), IČO: 70837627, se sídlem
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jednotlivá práva můžete uplatnit listinnou či elektronickou formou
adresovanou Správci, která musí obsahovat Vaši jasnou identifikaci a Váš
požadavek. V případě elektronického podání musí být tento požadavek zaslán z
Vámi registrované emailové adresy.Ochrana a zabezpečení Vašich údajů

Při zpracování osobních údajů uplatňujeme postupy, mechanismy, organizační a
technická opatření, které zamezují neoprávněnému zpracování. Zabezpečení a
ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami. Osobní údaje jsou
chráněny v maximální možné míře pomocí technologií, které odpovídají stupni
technického rozvoje, a míře rizika zneužití.

Pro zpracování osobních údajů užíváme elektronické a manuální prostředky
zpracování.

Údaje, které zpracováváme pro účely marketingu, budou zpracovávány na území
Evropské unie.

Přijali jsme tedy a udržujeme taková technická a organizační opatření, která
zamezují zneužití, poškození nebo nechtěné zničení, pozměnění a přeposílání
Vašich osobních údajů, až po vymazání Vašich osobních údajů po vypršení
souhlasu, nebo doby zpracování Vašich osobních údajů nutných pro splnění
smlouvy, případně splnění právní povinnosti, která plyne ze zákona.Používání souborů cookies

Snažíme se, aby naši zákazníci od nás získávali vždy pouze to nejlepší
zboží, služby a informace a proto  ke správné personalizaci nabídek a
analýze návštěvnosti využíváme anonymních dat.