Návod k použití

NÁVOD K POUŽITÍ A ZÁRUČNÍ LIST

Gratulujeme Vám, k zakoupení vysoce kvalitního, ručně vyráběného nádobí.

 

Před prvním použitím

  Pozorně si přečtěte návod k obsluze !! Pro zachování kvality nádobí, je nutno dodržet následující doporučení.

1) Nádobí vyjměte z krabice.

2) Odstraňte veškerý obalový materiál z vnější vnitřní plochy nádobí (včetně případné adhezní fólie, papíru atd.).

3) Před prvním použitím umyjte části, které přijdou do styku s potravinami, v horké vodě s přídavkem saponátu, důkladně opláchněte čistou vodou a vytřete do sucha, případně nechte vyschnout.

4) Vnitřní plochu nádoby vytřete tukem nebo olejem (buďto prstem, nebo pomocí ubrousku).

5) Nádobu mírně zahřejte cca 3-5 min. (plyn, el. sporák, sklokeramická deska), cca 1-3 min (indukční sporák), po zahřátí opět vytřete papírovým ubrouskem.

POZOR: nepoužívejte maximální výkon sporáku delší dobu a prázdné nádoby (hlavně indukční vařiče), mohlo by dojít k přepálení nádoby a tím k znehodnocení antiadhezního povlaku (např.: při použití max. výkonu u ( plyn, el. sporák, sklokeramická deska) po dobu nad 8-10 min a u indukčního vařiče po dobu nad 2-3min se může teplota nádoby vyšplhat až na 300-350°C!!!

Maximální doporučená teplota pro antiadhezní povlak i madla je 220°C!!!)

6) Před každým použitím nádobu vždy důkladně prohřejte cca 2-5 min. na teplotu 150-180°C dle druhu vařiče. Pozor na rady viz. bod č. 5.

DOPORUČENÍ: Pro ověření optimální teploty nádoby doporučujeme provést „zkoušku vodou“ tak, že do nádoby stříkněte pár kapek vody, které se při správné teplotě rozprsknou, začnou perlit a rychle se odpaří. Teprve tehdy má nádoba optimální teplotu)

7) Po provedení „zkoušky vodou“ ihned vložte suroviny do nádoby, které chcete vařit, péct či smažit.

POZOR: Během používání se nedotýkejte nádoby (vyjma plastových držadel), protože je HORKÁ! Pokud však budete nádobí užívat v troubě (např. el./plynové/horkovzdušné), použijte při manipulaci ochranné rukavice! Obzvlášť dejte pozor na to, aby se nádoby nedotýkaly děti a nesprávné osoby!

DOPORUČENÍ: Při použití nádobí v plynové a el. troubě s horním ohřevem doporučujeme umístit nádobu co nejdále od topné spirály. Zejména u starších modelů trouby může docházet k přehřátí vrchní části trouby (280-320°C), což může mít za následek překročení povolené teploty madla na poklici (max. 180°C). Přehřátí může způsobit nepříjemný zápach nebo prasknutí madla.

 

Použití

 Nádobí můžete používat na zdroji tepla – plyn, elektrický sporák, sklokeramická deska. V případě, že jste zakoupili indukční variantu, je možno použít na všechny typy ohřevu. U plynových sporáků doporučujeme užití litinové rozptylovací plotýnky plamene z důvodu jednodušší údržby leštěného dna nebo napovlakovaného  dna (indukce). Po rozpálení nádoby na správnou teplotu (150-180°C, je přibližně 2-5 minut, ověřte zkoušku s vodou), položte maso nebo jiný pokrm do nádoby, nechejte chvíli zatáhnout a poté pokračujte v úpravě už na středním nebo nižším stupni teploty. V našem nádobí se nemusíte učit vařit. Vaříte, jak jste zvyklí, pouze se naučíte ovládat tepelný zdroj. Nádobí zbytečně nepřehřívejte – šetříte energii i vlastní peníze! Velkou výhodou těchto nádob je, že neabsorbují pachy, takže v jedné nádobě lze vařit, smažit i péct.

 

Údržba

Po vaření nemastných pokrmů stačí vytřít nádobu obyčejným papírovým ubrouskem. Obecně existují tři možnosti čištění:

  1. Do rozpálené nádoby po vaření nalijeme studenou vodu. Zbytky jídla se uvolní, odplaví a celý obsah vylijeme (tzv. tepelný šok)=DOPORUČUJEME, jelikož je nádobí vyrobeno z kvalitní slitiny, nemusíte mít strach z vyboulení dna. Na případné vyboulení dna se záruka vztahuje ze 100%.
  2. Necháme nádobu trochu zchladnout a vytřeme papírovým ubrouskem.
  3. Pravidelně nádobu oplachujte tekutým mycím prostředkem k čištění nádobí, předejdete tak nahromaděnému tuku a zbytků po pečení.
  4. Nádobu nedoporučujeme mýt v myčce z důvodu možného zoxidování leštěného hliníkového dna (může se zbarvit do černa) tato „závada“ nemá vliv na funkčnost nádobí a tudíž se na ni nevztahuje reklamační řád.

 

Upozornění

Používejte pouze dřevěné a umělohmotné kuchyňské náčiní!

Prázdné nádoby nikdy zbytečně nepřepalujte!

Používejte max. do 180°C!

Velkou předností pánve je nepřilnavost potravin k povrchu, takže jakékoliv násilí při vaření není třeba!

Nepoužívejte kovové náčiní!

Nepoužívejte ke skladování potravin, nádobí je určeno k vaření, ne ke skladování! Při skladování pokrmů v nádobí, může dojít k loupání povlaku!

Neskladujte nádobí s potravinami v lednici ani v mrazáku!

Drobné odchylky od celistvosti vzhledu, jsou způsobeny ručním zpracováním výrobku, nemají vliv na funkčnost ani užitné vlastnosti nádobí a nejsou tedy důvodem k reklamaci.

 

 

 

Závěr

 Výše uvedené jsou všechno základní informace, jak efektivně využívat nádobí. K tomuto nádobí nepotřebujete žádné speciální kuchařky. Základem je naučit se vařit s využitím regulace tepla a s minimálním stupněm zdroje. Ostatní již záleží pouze na Vaší bohaté fantazii.

 

 

Ekologie

 Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů použitých na výrobku balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Igelitový sáček není na hraní. Odkládejte ho mimo dosah dětí. Nebezpečí udušení.

 

Legislativa

 Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Výrobek odpovídá svými vlastnostmi požadavkům stanoveným vyhláškou MZ č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy. Výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1935/2004/ES o materiálech a předmětech určeným pro styk s potravinami. Nepodstatné odchylky od standartního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si výrobce vyhrazuje.

 

Záruka se nevztahuje na tyto skutečnosti

 - poškození plastové rukojeti nádoby nebo víka vlivem vysoké teploty (nad 220°C). Např. při umístění rukojeti do blízkosti hořáku, žhavící spirály, stěny trouby apod.,

Poškození povrchu (poškrábání, proříznutí) ostrým kovovým nástrojem (např. nůž, vidlička) nebo poškození povrchu (poškrábáním) při použití drsných a agresivních čistících prostředků (např. žíravé prostředky na čištění trub nebo čistící náplně myček) nebo poškození povrchu (otlučením) při neopatrné manipulaci (např. víkem). Tyto „stopy“ nemají sebemenší vliv na kvalitu přípravy jídla ani celkovou životnost nádoby, pouze je narušen estetický vzhled,

Poškození indukčního dna neopatrným zacházením, tj. šoupání po znečištěné varné desce, potlučení při skladování, poškrábání atd.

-poškození povrchu (spálení) vlivem nastavení vysoké teploty zdroje tepla,

-poškození vnějšího zabroušení dna vlivem vysoké teploty zdroje tepla (např. plynovým hořákem), tj. nepoužití rozptylovací  ploténky plamene.

 

Postu při reklamaci

 Při reklamaci se obracejte na prodejnu, kde byl výrobek zakoupen. K odeslání výrobku připojte průvodní dopis s udáním důvodu reklamace a svoji přesnou adresu včetně poštovního směrovacího čísla a elektronické adresy + telefon tak, abyste mohli být včas vyrozuměni o vyřízení reklamace. Abychom mohli k vaší plné spokojenosti co nejrychleji ukončit reklamační řízení, žádáme Vás i o připojení tohoto návodu k obsluze, který zároveň slouží jako záruční list. Výrobek předaný k reklamaci by měl být čistý, z hygienických důvodů nelze přijmout znečištěné výrobky. Záruční doba trvá 24 měsíců od zakoupení, a to při řádném užívání výrobku v souladu s jeho účelem a tímto návodem.