Přihlaste se k našemu newsletteru a nechte se odměňovat!

Pravidelně pro vás připravujeme zajímavé akce, slevy a dárky k vašemu nákupu. Zanechte nám svůj e-mail a nic vám neunikne.

Odesláním formuláře přijímáte naše Zásady zpracování osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Registrací na webu www.proguss.cz klient souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem COLORA SHOP, s.r.o. Bochenkova 2578/2, 746 01 Opava (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři. Zároveň je si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány. Dále pro účely poskytnutí komplexních informací o produktech a službách, které správce poskytuje prostřednictvím zasílání informací, nabídek, nabídek účasti na marketingových soutěžích, výzkumech a anketách, a to i elektronickými prostředky (zejména telefonicky, e-mailem, prostřednictvím SMS a MMS zpráv). Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 

Poučení o právech obsažených v §12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů:

 1.        Požádáte-li o informaci ohledně zpracování osobních údajů kteréhokoli správce, je Vám tento správce povinen takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem informace bude vždy sdělení o:
  • účelu zpracování osobních údajů,
  • osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
  • povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů
  • příjemci, případně kategoriích příjemců.

 

 1.        Máte rovněž právo:
  • na přístup k osobním údajům;
  • požadovat opravu osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů;
  • kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným příslušnému správci (COLORA SHOP, s.r.o., Bochenkova 2578/2, 746 01 Opava, Česká Republika, IČ: 28579496, společnost zapsaná v obchodním rejstříku KS v Ostravě 10.03.2009  Spis.zn.C 32895), jehož se odvolání týká.

 

 1.        Pokud se domníváte, že jakýkoli správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich Osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:
  • požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požádat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, nebo
  • se obrátit s podnětem či stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.